December 1, 2020

Mi-TV-Stick-1080p-Android-TV-stick-with-Bluetooth

1 min read

சியோமி நிறுவனத்தின் எம்ஐ டிவி ஸ்டிக் இந்திய வெளியீட்டு தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. சியோமி நிறுவனத்தின் எம்ஐ டிவி ஸ்டிக் சாதனத்திற்கான டீசரை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டு...